Project Presentatie

CITIES BY HEART-project is in overeenstemming met artikel 3, afdeling 3 van het Verdrag van Lissabon, waarin staat dat “De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed.”. Eveneens op artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de Commissie de specifieke taak geeft bij te dragen tot de empowerment van de lidstaten met betrekking tot hun diversiteit, terwijl ze “hun gemeenschappelijk cultureel erfgoed bevorderen”.

In Europa hebben opeenvolgende migratiegolven de steden en hun voorsteden gevormd. Culturele mengsels die zijn ontstaan door de internationale migratie vertegenwoordigen een ondergewaardeerde en onbekende rijkdom van de Europese burgers. Vanuit toeristisch en sociaal oogpunt is dit Europese culturele erfgoed een kans om aangegrepen te worden. Dat is de reden waarom het, hoewel het de neiging heeft te worden veroordeeld, door argumenten uit extremistisch politiek denken volledig moet worden gevaloriseerd.

Het idee is om een soort “nul kilometer” toerisme te promoten, binnen de actoren is de burger die een familiaal of individueel migratie pad heeft, zonder te overwegen of ze pas zijn aangekomen of zich sinds meerdere generaties in de buurt hebben gevestigd.

Het project is betrokken bij een doelstelling van sociale inclusie door het concept van zijn eigen opleidingsaanbod. Het omvat een eerste fase van peer-training: jeugdwerkers, belanghebbenden van de multiculturele en achtergestelde gebieden, verenigingen of managers van sociale centra. Vervolgens plant het in een tweede fase de overdracht van vaardigheden aan de jonge kansarme Europese burgers die ook een persoonlijk pad hebben dat verband houdt met de migratie en die te maken hebben met integratiekwesties op de arbeidsmarkt.

Deze rondleidingen waren gericht op twee soorten doelen: het eerste publiek: inwoners van deze achtergestelde gebieden, om hen te begeleiden naar een begrip van alle migratielagen en van deze voortdurende menselijke beweging door de argumenten van ‘goede’ en ‘slechte’ migratie te doorbreken; maar ook de internationale toeristen, op zoek naar nieuwe soorten reizen, dichter bij de bevolking, met als doel het verleden en het huidige Europa te valoriseren vanuit het perspectief van culturele diversiteit als gevolg van de migratie.

Het ontwerp van het project omvat economische belanghebbenden van de stedelijke gebieden met een sterke culturele diversiteit: restauranteigenaren, handelaars, “gastheren” -bewoners, enz., Aan wie bezoeken tijdens de rondleidingen. Het doel is tweeledig: het creëren van verbindingen tussen de bewoners van deze stedelijke gebieden om conflicten tussen gemeenschappen te vermijden en om een economische dynamiek op gang te brengen om te reageren op de precariteit van de bewoners van de achterstandswijken.

Wil je als lokale partner deel uitmaken van dit project?

Wil je als lokale partner deel uitmaken van dit project?

Neem contact op met de partner van uw land

Vond u deze informatie nuttig?

U heeft al gestemd